Zarzecze » Dla mieszkańców » Druki i Formularze » Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Nanoszenie zmian w aktach stanu cywilnego po dacie ich sporządzenia

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Rejestracja urodzeń

Rejestracja zgonów

Sprostowanie aktów stanu cywilnego

Uzupełnienie aktów stanu cywilnego

Uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą

Wydawanie dokumentów z Systemu Rejestrów Państwowych

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Zawarcie związku małżeńskiego w USC w Zarzecze

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym, tzw. ślub konkordatowy

Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem

Zmiana imienia lub nazwiska

Wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu  

Wniosek o Pełnomocnictwo

Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego

Wniosek o uzupełnienie aktu urodzenia

Wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym

Zapewnienie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa

 

Transkrypcja (wpisanie) aktów zagranicznych do Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego) - informacja

           * wniosek o dokonanie transkrypcji aktu zgonu sporządzonego za granicą

           * wniosek o dokonanie transkrypcji aktu urodzenia sporządzonego za granicą

           * wniosek o dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa sporządzonego za granicą

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek