Zarzecze » Dla mieszkańców » GOPS » O Ośrodku

O Ośrodku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu
Zarzecze 175, 37-205 Zarzecze

NIP: 794-16-88-311
REGON: 6515488604


GOPS jest czynny:

  • poniedziałek -  piątek w godz. 7:00 - 15:00

Kierownik GOPS:
Anna Krzeszowska-Gwóźdź

pokój nr 2a
tel. 16 640-15-29 wewn. 31
tel kom. 723 145 453

Pracownicy socjalni:
Elżbieta Stepaniak, Marta Gierczak, Katarzyna Lepa
, Justyna Jamroży
pokój nr 2c
tel. 16 640-15-29 wewn. 30

Zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze
Zofia Płocica, Aneta Kuźniar, Elżbieta Kucab

pokój nr 1
tel. 16 640-15-29 wewn. 21

Dodatki mieszkaniowe, Zryczałtowany dodatek energetyczny, Sekretariat,
realizacja Gminnego Programu
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, Stypendia szkolne:
Bernadetta Winiarska

pokój nr 2b
tel. 16 640-15-29 wewn. 32

Główny księgowy:
Grażyna Tytuła
pokój Nr 10
tel. 16 640-15-29 wewn. 14

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek