Zarzecze » Dla mieszkańców » Związek Gmin

Związek Gmin

Związek Gmin Ziemi Przeworskiej

Inicjatywa zawiązania Związku Gmin Ziemi Przeworskiej narodziła się w 1999 roku. Statut Związku został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 85 z 12 listopada 2001 roku poz. 1506.

Treśc statutu do pobrania tutaj


Związek został wpisany do rejestru Związków Międzygminnych w dniu 8 października 2001 roku pod pozycją 227.
Związek ma na celu wspieranie idei samorządu gminnego oraz dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Ziemi Przeworskiej.


W skład Związku wchodzą:

 • Gmina Gać
 • Gmina i Miasto Kańczuga
 • Gmina Jawornik Polski
 • Gmina Przeworsk
 • Miasto i Gmina Sieniawa
 • Gmina Tryńcza
 • Gmina Zarzecze
 • Gmina Adamówka
 • Gmina Rokietnica
 • Gmina Roźwienica
 • Gmina Wiązownica


Organy Związku

 1. Zgromadzenie Związku
  Przewodniczący Zgromadzenia - Bożena Gmyrek
  Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia - Daniel Krawiec
 2. Zarząd Związku
  Przewodniczący Zarządu - Wiesław Kubicki
  Zastępca Przewodniczącego Zarządu - Jacek Sołek

  Członkowie Zarządu
  • Jacek Kierepka
  • Tomasz Kotliński
  • Jan Telega

Komisja rewizyjna

 1. Stanisław Petynia – Przewodniczący Komisji
 2. Grażyna Pieniążek
 3. Stanisław Pieniążek
 4. Marek Kosior
 5. Jerzy Mazur

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek