Zarzecze » Gmina Zarzecze » Sołectwa

Sołectwa

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy utworzoną, aby zapewnić mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.

Organami Sołectwa są:

  • Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy,
  • Sołtys – jako organ wykonawczy,
  • Rada Sołecka – jako organ wspomagający działania Sołtysa.


W skład gminy wchodzi 9 miejscowości wiejskich, które administracyjnie stanowią 9 sołectw. Są to:

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek