Zarzecze » Gmina Zarzecze » Sołectwa » Maćkówka

Maćkówka

Według dykcjonarza Siarczyńskiego, jej właściwą nazwą jest Maszkowska Wola. Położona 3 km na południowy- wschód od Przeworska, graniczy z Żurawiczkami od południa, z Urzejowicami od zachodu i z Przeworskiem od północy. Należy do pa­rafii rzymskokatolickiej w Przeworsku. W XIX wieku zamiesz­kana była przez około 500 osób i należała do przeworskiej ordy­nacji ks. Lubomirskich. Położona na obszarach składających się z gleby glinkowatej, bardzo urodzajnej, otoczona soczystymi i bujnymi łąkami.

Miejscowośc ma powierzchnię 515 ha. Oddalona jest o 6 km od siedziby gminy i 3 km od miasta powiatowego Przeworska. Liczba mieszkańców wsi 825 osób. Wieś w 100% posiada gaz, kanalizację, wodociąg, telefon.

We wsi znajdują się:

 • Szkoła Podstawowa,
 • Remiza OSP.


Zabytki:

 • KAPLICZKA przy drodze Przeworsk-Zarzecze, murowana z 1901 r.
 • SZKOŁA murowana z 1910 r.
 • RZĄDCÓWKA murowana z końca XIX w.


We wsi działa:

 • Koło Gospodyń Wiejskich,
 • Ochotnicza Straż Pożarna,
 • Ludowy Klub Sportowy.


Wioskę reprezentują w Radzie Gminy Wiktor Koba i Andrzej Jakielaszek.
Funkcję sołtysa pełni Piotr Szklarz.

Skład Rady Sołeckiej:

 1. Piotr Szklarz - Sołtys
 2. Łukasz Głąb
 3. Andrzej Jakielaszek
 4. Tadeusz Karkut
 5. Wiktor Koba
 6. Krystian Lalowicz
 7. Marek Lalowicz
 8. Andrzej Obłoza
 9. Maria Pędzibyk
 10. Anna Rubin
 11. Zygmunt Superson

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek