Zarzecze » Gmina Zarzecze » Sołectwa » Siennów

Siennów

Siennów jest malowniczą miejscowością położoną w po­łudniowej części gminy Zarzecze, gdzie panujący mikroklimat stworzył dogodne warunki do rozwoju sadownictwa, co jego mieszkańcy skwapliwie wykorzystali.

Najstarszy dokument, świadczący o istnieniu miejscowo­ści, pochodzi z 1443 roku, mimo iż osada istniała dużo wcze­śniej. Jej pierwszym właścicielem był Jan Sienko, kasztelan lwow­ski. Zapiski kościelne wspominają o zaginionym akcie funda­cyjnym kościoła w Siennowie z roku 1392.

Historia Siennowa nierozerwalnie związana jest z dworem, kościołem i szkołą. Stary drewniany dwór, zwany zamczyskiem spłonął podczas najazdu Tatarów w 1524 roku. Nowy zespół par­kowo-dworski powstał w roku 1676, za sprawą Marii Ożarowskiej. Do dnia dzisiejszego zachowały się jedynie pozostałości fortyfikacji ziemskich, murowana oficyna oraz park założony w 1819 roku, zawierający niewiadomego pochodzenia nasyp ziemny (150 m długości), ciągnący się prostopadle w stronę dworu. Podanie ludowe mówi o białej damie, przechadzającej się w księżycowe noce po jego krańcach porosłych dębami.

Najstarszą budowlą Siennowa jest wspomniany XIV wiecz­ny drewniany kościółek, pokryty gontem, z przylegającą doń murowaną zakrystią. Pod nią znajdują się krypty kryjące szcząt­ki dobroczyńców kościoła, których w ciągu wieków zapewne było wielu. Feralny huragan, który przeszedł nad Siennowem w sierpniu 1999 roku, doprowadził do zniszczenia świątyni, którą odbudowano wspólnym wysiłkiem w ciągu czterech miesięcy.

Miejscowośc ma powierzchnię 900 ha. Oddalona jest o 4 km od siedziby gminy i 13 km od miasta powiatowego Przeworska. Liczba mieszkańców wsi wynosi 1114 osób. Wieś w 100% posiada gaz, kanalizację, wodociąg, telefon.

We wsi znajdują się:

 • Szkoła Podstawowa,
 • Kościół Parafialny p.w. Wszystkich Świętych,
 • Remiza OSP.


We wsi działa:

 

 • Koło Gospodyń Wiejskich,
 • Ochotnicza Straż Pożarna,
 • Ludowy Klub Sportowy.


Wioskę reprezentują w Radzie Gminy Małgorzata Pilch i Grzegorz Cielec.

Skład Rady Sołeckiej:

 1. Stanisław Sosnowski - Sołtys
 2. Bogusław Białogłowski
 3. Grzegorz Cielec
 4. Jerzy Goraj
 5. Bogusław Kucza
 6. Elżbieta Nykiel
 7. Małgorzata Pilch
 8. Agnieszka Podolak
 9. Dorota Potoczny
 10. Bogusław Szklarz
 11. Emil Undziakiewicz

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek