Zalesie

Wieś lokowana najprawdopodob­niej w XV wieku. Graniczy z Maćkówką od strony północnej, z Żurawiczkami od strony zachod­niej, Zarzeczem od strony południowej oraz z Ożańskiem od strony wschodniej. Niegdyś stanowiła własność tabularną hr. Włodzimierza Dzieduszyckiego.

Miejscowośc ma powierzchnię 333 ha. Oddalona jest o 3 km od siedziby gminy i 6 km od miasta powiatowego Przeworska. Liczba mieszkańców wsi wynosi 411 osób. Wieś w 100% posiada gaz, kanalizację, wodociąg, telefon.

We wsi działa:

  • Koło Gospodyń Wiejskich,
  • Ochotnicza Straż Pożarna.


Wioskę reprezentuje w Radzie Gminy Anna Jamroży. Funkcję sołtysa pełni Wiesław Stecko.

Skład Rady Sołeckiej:

  1. Wiesław Stecko - Sołtys
  2. Józef Cisek
  3. Dominik Dryniak
  4. Jolanta Gujda
  5. Anna Jamroży
  6. Paweł Marek
  7. Ryszard Pacholarz
  8. Zbigniew Rabeł

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek