Zarzecze » Gmina Zarzecze » Sołectwa » Zarzecze

Zarzecze

 

Wieś Zarzecze położona jest w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego. Jako stała osada została założona prawdopodobnie we wczesnym średniowieczu. W połowie XIV wieku weszła na trwałe, wraz z całym regionem przemyskim, w skład państwa polskiego. Struktura przestrzenna Zarzecza jest typowa dla osad zakładanych na karczowiskach leśnych. Oś osadniczą stanowiła rzeka, wzdłuż której stawiano zabudowania oddzielone od siebie drogami i opłotkami.   

Charakter lokalizowania się wsi jest zawarty w samej na­zwie Zarzecze, traktującej ten etap dosłownie. Do końca wieku XV wieś była własnością drobnej szlachty, której losy splatały się z możnym rodem Tarnowskich związanych z Jarosławiem. I tak spoczywała w rękach Cieszackich-Ramszów, Mzurowskich, Siennowskich i Krzeczowskich. Około roku 1489 wieś składała się z pól dworskich oraz z dużego gospodarstwa sołeckiego, two­rząc tym samym folwark. W roku 1430, właściciel Cieszacina, Kisielowa i Rożniatowa ufundo­wał kościół rzymskokatolicki w Zarzeczu, dając tym samym początek parafii zarzeckiej.

Pod koniec XV Wieku wieś posiadała zabudowania mieszkalne, gospodarcze, karczmę położoną przy skrzyżowaniu gościńców oraz najważ­niejsze instytucje samorządowe i sądowe (ława wiejska). Przy­kładowo, w II połowie XV wieku, pod uprawą było około 400 ha ziemi. Epoka nowożytna odcisnęła swoje piętno na mieszkańcach wsi, obarczonych darmową pracą na rzecz swojego pana (pańsz­czyzna), z czym wiązało się ograniczenie praw osobistych i majątkowych, załamanie się samodzielnych gospodarstw kmiecych. Wszelkie niedogodności losowe doprowadziły do ob­niżenia wydajności produkcyjnej chłopów, czego efektem było pozostawienie sporej powierzchni pól uprawnych odłogiem.

Pomiędzy wiekiem XVI a XVIII Zarzecze przechodzi z rąk do rąk, stając się dobrem wielowioskowej szlachty, posiadającej liczne kompleksy ziemskie w Polsce i w Rusi Czerwonej. Pod koniec XVIII wieku Zarzecze trafia w ręce rodu Dzieduszyckich, z którymi jego losy będą nieodzownie splecione po dzień dzisiejszy.

Wieś Zarzecze jest siedzibą gminy. Ma powierzchnię 609 ha. Oddalona jest o 9 km od miasta powiatowego Przeworska. Liczba mieszkańców wsi wynosi 1550 osób. Wieś w 100% posiada gaz, kanalizację, wodociąg, telefon.

Zabudowa Zarzecza jest bardzo zwarta - charakterystyczna dla wsi Galicyjskiej. Zarzecze posiada wyodrębnione centrum wsi, gdzie znajdują się: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zespół Szkół Rolniczych z internatem, kościół parafialny, cmentarz komunalny, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, remiza OSP, zespół pałacowo-parkowy będący siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, osiedle mieszkaniowe, lokalny zakład przemysłowy GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. oraz liczne zakłady usługowe i sklepy.

Przy Szkole Podstawowej powstała pełnowymiarowa Hala Sportowa, obiekt za który Gmina Zarzecze otrzymała od Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wyróżnienie w konkursie Inwestor Roku 2004 za najlepiej zaprojektowany obiekt sportowy.    

W Zarzeczu ma swoją siedzibę Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Zarzecze, Ludowy Klub Sportowy, Ochotnicza Straż Pożarna, Gminna Strażacka Orkiestra Dęta, Koło Gospodyń Wiejskich i Kabaret Strażacki.

Na terenie zespołu pałacowo-parkowego odbywają się liczne imprezy plenerowe, występy i koncerty.

W latach 1992-2000 przeprowadzono szereg prac, mających na celu poprawę standardu życia mieszkańców i wizerunku wsi. W latach 1992-1993 wybudowano nowoczesną oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną, w 1996 roku cała wieś została podłączona do linii telefonicznej, w latach 1996-2000 rozbudowany został budynek Szkoły Podstawowej a w roku 2004 została zakończona budowa pełnowymiarowej Hali Sportowej.
W 2006r. w ramach "Odnowy Wsi" wykonano nowe chodniki, miejsca parkingowe, klomby oraz ustawionio ławki w centrum wsi Zarzecze.

Wioskę reprezentują w Radzie Gminy Jacek Kucza, Józef Skałuba (sołtys), Katarzyna Balawender.

Skład Rady Sołeckiej:

 1. Józef Skałuba - Sołtys
 2. Katarzyna Balawender
 3. Stanisław Boratyn
 4. Krzysztof Depciuch
 5. Jacek Gierczak
 6. Grzegorz Górski
 7. Jacenty Kusy
 8. Piotr Pacholarz
 9. Tadeusz Stanowski
 10. Marek Stęc
 11. Jan Surmiak

Skład Rady Osiedla Mieszkaniowego w Zarzeczu:
 

 1. Anna Niemczak - Przewodniczący Osiedla
 2. Helena Hejnosz
 3. Elżbieta Kucab
 4. Jacek Kucza
 5. Stanisław Mach
 6. Maria Mikołajek
 7. Józef Nieckarz
 8. Władysława Świtalska

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek