Zarzecze » Gmina Zarzecze » Wójt Gminy

Wójt Gminy

Wiesław Kubicki Wójt Gminy Zarzecze

 

 

 

Wiesław Kubicki ur. 27 maja 1948 r. w Łopuszce Małej (woj. podkarpackie).

Mieszka i pracuje w Zarzeczu. Żonaty - żona Maria, dwie córki: Renata i Monika.

Wykształcenie wyższe rolnicze. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie. Po ukończeniu studiów, w latach 1974 – 1979  pracował  jako Dyrektor Spółdzielni Kółek Rolniczych. W latach 1979 – 1982 sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Kółek  i Organizacji Rolniczych. W 1982 roku został powołany na stanowisko Naczelnika Gminy Zarzecze.

W roku 1990 podczas pierwszych wolnych wyborów został wybrany Wójtem Gminy Zarzecze i funkcję tę sprawuje nieprzerwalnie do chwili obecnej. Dzięki zaangażowaniu Wójta Gmina Zarzecze jako pierwsza w Polsce została w pełni zwodociągowana, skanalizowana, zgazyfikowana i ztelefonizowana oraz uzyskała tytuł Najbardziej ekologicznej gminy w Polsce.

Poza pracą zawodową Pan Wiesław Kubicki angażuje się w działalność społeczną na terenie gminy. Działam w LGD Dorzecze Mleczki, Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Zarzecze, wspiera Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne oraz Ludowe Kluby Sportowe.

Ponadto jest: Członkiem Krajowej Rady Izb Rolniczych, członkiem Podkarpackiej Izby Rolniczej, członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP, Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Rzeszowie, Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Przeworsku, Prezesem Zarządu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP,  Przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Ziemi Przeworskiej.

Swój wolny czas poświęca uprawianiu turystyki. Zainteresowania to: najnowsze światowe technologie oraz polityka rolna Unii Europejskiej.

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek