Szkoły

 

Wykaz szkół prowadzonych przez Gminę Zarzecze


Nazwa i adres szkoły

Imię i nazwisko

dyrektora szkoły

Telefon

Adres poczty e-mail

Adres strony internetowej

1.

 

Zespół Szkół w Zarzeczu

37-205 Zarzecze 9a

Krzysztof Majkowski

Tel. 16 640 15 86

e-mail: sp_zarzecze@interia.eu

http://www.zszarzecze.pl/

 

Publiczne Przedszkole

37-205 Zarzecze 1

Tel. 16 640 15 86

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

w Zarzeczu, 37-205 Zarzecze 9a

Tel. 16 640 15 86


Szkoła Filialna

im. Orła Białego w Pełnatyczach,

37-205 Zarzecze

Tel. 16  640 14 92

 

Szkoła Filialna
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Rożniatowie, 37-205 Zarzecze

Tel. 16 640 10 55

(strona archiwalna)

http://www.sprozniatow.c0.pl/

 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Zarzeczu, 37-205 Zarzecze 9a

Tel. 16 640 15 86

2

Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
w Siennowie, 37-205 Zarzecze

Elżbieta Nykiel

Tel. 16 640 19 12

e-mail: elanykiel@op.pl

http://www.siennowsp.host247.pl

3

Szkoła Podstawowa
im. Św. Królowej Jadwigi
w Maćkówce, 37-200 Przeworsk

Maria Sopel

Tel. 16 648 75 78

e-mail: maria-sopel@wp.pl

 http://www.mm.pl/~sp-mackowka/

4

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta

w Żurawiczkach, 37-200 Przeworsk

Teresa Pieniążek

 Tel. 16 640 19 56

e-mail: sekretariat-ba@wp.pl

http://zs-zurawiczki.strefa.pl

 

 

 

 WYKAZ ILOŚCI UCZNIÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH SZKOLNYCH

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek