"Działaj Lokalnie" 10-05-2017 06:00

Do 4 czerwca 2017 r. Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku przyjmuje wnioski o dotacje w ramach X edycji programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

W tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Maksymalna kwota dotacji - 6 tys. zł.

Program adresowany jest do:

  1. organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
  2. grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL,
  1. grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub instytucja publiczna tak jak np. przedszkole publiczne, szkoła publiczna, dom kultury, biblioteka publiczna,

mających siedzibę na terenie powiatu leżajskiego oraz przeworskiego.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: do 4 czerwca 2017 r., do godziny 23.59.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wyłącznie za pomocą GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na www.system.dzialajlokalnie.pl

KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku zachęcamy do jego wcześniejszego skonsultowania drogą mailową (e-mail: fundacja@lsr.pl).

CZAS TRWANIA PROJEKTÓW: minimum 3 m-ce a maksymalnie 6 m-cy

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: 1 lipiec 2017 r. - 31 grudzień 2017 r.

SPOTKANIA INFORMACYJNE:

-    15 maja 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 16.00 w siedzibie Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku, ul. Targowa 9, Leżajsk (sala nr 2 na parterze)

-   18 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Przeworsku, ul. Jagiellońska 10 (sala konferencyjna)

-    22 maja 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 16.00 w siedzibie Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku, ul. Targowa 9, Leżajsk (sala nr 2 na parterze)

Przed rozpoczęciem pracy nad wnioskiem uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zapisami regulaminu. Zachęcamy również do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych.

Dokumentacja do pobrania na stronie: http://fundacja.lsr.pl/dzialaj-lokalnie-2017.php

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek