Konkurs historyczno-przyrodniczy 28-04-2017 08:00

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarzeczu od kilkunastu lat organizuje wojewódzki konkurs adresowany do uczniów szkół noszących imię Wielkiego Polaka.

W ubiegłym roku organizatorzy zmienili zakres tematyczny, konkurs mitologiczny został przekształcony w konkurs historyczno-przyrodniczy „Polska moja Ojczyzna – przeszłość i teraźniejszość”. Zakres tematyczny tegorocznej edycji obejmował czasy panowania Jagiellonów w Polsce. II edycja konkursu historyczno-przyrodniczego adresowana była do uczniów Szkół im. Jana Pawła II z województwa podkarpackiego oraz do uczniów szkół podstawowych powiatu jarosławskiego i przeworskiego. Konkurs odbył się 26 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Zarzeczu. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 40 uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych z Ropczyc, Jasionki, Pruchnika, Jarosławia, Krzeczowic, Kraczkowej, Tryńczy, Cieszacina Wielkiego, Zarzecza, Dobkowic, Łowiec, Konieczkowej, Czerwonej Woli, Łopuszki Wielkiej, Grodziska Dolnego, Wiązownicy, Orzechowiec, Chmielnika i Jawornika Polskiego. Konkurs składał się z dwóch etapów; pisemnego i ustnego. W części ustnej – w finale wzięło udział dziesięciu uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w etapie pisemnym. Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu został Szymon Pels - uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu. Tytuł laureata uzyskali również Amelia Kasperska SP Zarzecze, Kinga Klisz SP nr 11 w Jarosławiu, Klaudia Stanisławczyk SP Konieczkowa, Jadwiga Strzelec SP Chmielnik. Tytuł finalisty uzyskali; Dawid Sanocki SP Orzechowce, Anna Rydzik SP Grodzisko Dolne, Jakub Kwaśniak SP nr 1 w Pruchniku, Julia Krawczyk SP Jasionka i Kinga Lubas SP Konieczkowa.                                                                                 II edycja konkursu została objęta patronatem honorowym Elżbiety Łukacijewskiej – posła do Parlamentu Europejskiego, Anny Schmidt-Rodziewicz –posła na Sejm RP, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Jarosławskiego, Starosty Powiatu Przeworskiego i Wójta Gminy Zarzecze.                                    

Laureaci i finaliści otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i statuetki. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Patronat merytoryczny nad konkursem objął PCEN w Rzeszowie, którego przedstawiciele pani prof. dr hab. Anna Szylar i pan mgr Jacek Kulasa przygotowali test konkursowy i koordynowali pracami komisji konkursowej.

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek