ŻŁOBEK W GMINIE ZARZECZE - DIAGNOZA 11-08-2017 10:00

Gmina Zarzecze planuje utworzyć na terenie Zarzecza żłobek.

W tym celu prowadzona jest diagnoza zapotrzebowania organizacji formy opieki nad dziećmi do lat 3. Żłobek zostałby utworzony w centrum Zarzecza (wstępna lokalizacja: pomieszczenia w bloku 4G po sklepie Lewiatan). W przypadku odpowiedniej liczby zainteresowanych osób Gmina Zarzecze podejmie działania polegające na pozyskaniu środków finansowych z programu „MALUCH” lub z RPO.

Zwracam się z prośbą do wszystkich zainteresowanych osób o wypełnienie wstępnej deklaracji dotyczącej zapisania dziecka do żłobka. Deklarację należy składać do GOPSu w Zarzeczu lub sekretariacie Urzędu Gminy w Zarzeczu do 10 października 2017 roku.

Złożenie wstępnej deklaracji nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do żłobka.

 

DEKLARACJA

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek