Wykaz nr 3/2017

UG.6840.4.2017

WYKAZ NR 3/2017

Nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zarzecze

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147) oraz Uchwały Nr XXIV/196/2009 Rady Gminy Zarzecze z dnia 15 czerwca 2009 r. Wójt Gminy Zarzecze podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonego.

Lp.

Położenie  nieruchomości

Powierzchnia

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości

 

Cena wywoławcza

nieruchomości

Uwagi

1.       

Żurawiczki – 588/1

0,05 ha

PR1R/00029661/1

Działka niezabudowana, Ps IV – 0,05 ha

3.725,00zł

-

 

Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zarzecze, opublikowanie na stronie www.gminazarzecze.pl w dniach 6.11.2017 r. – 27.11.2017 r. oraz publikację w rzeszowskim wydaniu Gazety Wyborczej.

 

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek