Zarzecze » Ogłoszenia » Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 18-07-2017 14:00

Przypominam Państwu, że od 1 sierpnia 2017r., będzie można składać na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się

1 października 2017r. wnioski o:

- świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”

- i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

        Ponadto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  informuję, że również od
1 sierpnia br
., osoby zainteresowane będą mogły na kolejny okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2017r.,
składać wnioski o:

- zasiłki rodzinne

- i specjalne zasiłki opiekuńcze

Wnioski można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu w budynku Urzędu Gminy Zarzecze - pokój Nr 1 lub drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego

Ponadto informuję, że podstawą do ustalenia dochodu rodziny są dochody za 2016r.

Szczegółowe  informacje można uzyskać pod nr tel. (016) 640-11-86

 

Anna Krzeszowska-Gwóźdź

kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Zarzeczu

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek