Zarzecze » Ogłoszenia » Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczania obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji w Gminie Zarzecze

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczania obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji w Gminie Zarzecze 29-03-2017 14:49

Wójt Gminy Zarzecze zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące wyznaczania obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji, które odbędą się od 29 marca 2017 r. do 3 maja 2017 r.

 

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:

  • zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej w terminie do 3 maja 2017 r. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Gminy Zarzecze oraz w Urzędzie w pokoju numer 5. Uzupełnione formularze konsultacyjne mogą być dostarczone: drogą mailową na adres e-mail: d.walczak@grupabst.pl, drogą pocztową na adres: Zarzecze 175, 37-205 Zarzecze; do Urzędu Gminy w Zarzeczu - Dziennik Podawczy w dniach i godzinach pracy,
  • spotkań informacyjno-konsultacyjnych, które odbędą się w dniu 20 kwietnia 2017 r.

            o godz. 17:00 w remizie OSP w Siennowie

            o godz. 19:00 w remizie OSP w Maćkówce

  • zbierania uwag ustnych w trakcie spotkań informacyjno-konsultacyjnych oraz w Urzędzie w pokoju numer 5 w dniach i godzinach pracy Urzędu,

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w procesie tworzenia dokumentu strategicznego jakim jest Gminny Program Rewitalizacji. Stworzenie Programu jest ważnym krokiem do poprawy jakości życia mieszkańców.

 

DO POBRANIA:

Raport z konsultacji społecznych

Ankieta diagnozująca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarach do rewitalizacji

Formularz konsultacyjny zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Zarzecze

DIAGNOZA

OBSZAR REWITALIZACJI

I PODOBSZAR

II PODOBSZAR

PROJEKTY UCHWAŁ:

W sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

W sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zarzecze

 

LINK DO ANKIETY W CELU WYPEŁNIENIA ONLINE

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek