Zarzecze » Ogłoszenia

Ogłoszenia

RSS

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przeworsku informuje 22-03-2017 06:00

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przeworsku przekazuje materiały dot. ptasiej grypy

Komunikaty Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące ptasiej grypy 20-03-2017 11:03

Komunikaty Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące ptasiej grypy.

Harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I publicznych szkół podstawowych 16-03-2017 04:00

Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60) Wójt Gminy określa do dnia 15 kwietnia 2017r. określa terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I publicznych szkół podstawowych.

Przydatność wody do spożycia 15-03-2017 08:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku w ramach monitoringu kontrolnego z wodociągu "Zarzecze"

Dyżury Dzielnicowego 09-03-2017 02:00

Uprzejmie informujemy, że Dzielnicowy terenu Gminy Zarzecze mł. asp. Piotr Chmiel w każdy wtorek będzie pełnił w budynku

Przetarg na dzierżawę działki 671/1 w Łapajówce 28-02-2017 11:35

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 t.j.) Wójt Gminy Zarzecze podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat stanowiących własność Gminy Zarzecze, oznaczonej jako działka nr 671/1 w miejscowości Łapajówka (stanowi mienie komunalne wsi Zarzecze). Działka nie zapisana jest w księdze wieczystej. Powierzchnia działki wynosi 3,36 ha (Ps II - 3,36 ha). Roczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 1.344,00 zł. Wadium wynosi 150,00 zł

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 15-02-2017 08:00

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Poddziałania

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek