Zarzecze » Ogłoszenia

Ogłoszenia

RSS

Informacja dot. deklaracji PIT 16-01-2017 08:00

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje o możliwości osobistego odbioru

Komunikat dotyczący wysokich stężeń pyłu PM10 w powietrzu na terenie województwa 09-01-2017 06:00

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w dniach 7-8 stycznia br. stwierdzono bardzo wysokie stężenia pyłu PM10 na wszystkich stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Na wszystkich stacjach zanotowano przekroczenia poziomów średniodobowych.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii 19-12-2016 08:00

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o ogłoszeniu w dniu 27 października 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1770).

Wójt Gminy Zarzecze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Gminy Zarzecze „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zarzecze, w 2017 roku, do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu” 30-11-2016 10:00

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).

Szanowni Rolnicy, hodowcy zwierząt, 25-11-2016 06:00

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Przeworsku informuje, że w związku ze zmianą przepisów od października br. wszyscy posiadacze świń, bydła, owiec i kóz, zobowiązani są zgłaszać się do Biura Powiatowego ARiMR w Przeworsku raz na 12 miesięcy, nie później niż 31 grudnia, w celu złożenia spisu wszystkich posiadanych zwierząt hodowlanych.

APEL do hodowców trzody chlewnej 21-11-2016 10:00

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina 21-11-2016 06:00

Druga Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej.

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek