Zarzecze » Ogłoszenia

Ogłoszenia

RSS

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii 19-12-2016 08:00

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o ogłoszeniu w dniu 27 października 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1770).

Wójt Gminy Zarzecze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Gminy Zarzecze „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zarzecze, w 2017 roku, do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu” 30-11-2016 10:00

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku 25-11-2016 08:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku stwierdza:

Szanowni Rolnicy, hodowcy zwierząt, 25-11-2016 06:00

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Przeworsku informuje, że w związku ze zmianą przepisów od października br. wszyscy posiadacze świń, bydła, owiec i kóz, zobowiązani są zgłaszać się do Biura Powiatowego ARiMR w Przeworsku raz na 12 miesięcy, nie później niż 31 grudnia, w celu złożenia spisu wszystkich posiadanych zwierząt hodowlanych.

APEL do hodowców trzody chlewnej 21-11-2016 10:00

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina 21-11-2016 06:00

Druga Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej.

Informacja dla producentów trzody chlewnej 15-11-2016 08:00

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o ogłoszeniu w dniu 27 października 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1770). Zgodnie z w/w rozporządzeniem nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek