Aktualności


8 MILIONOWA INWESTYCJA W GMINIE ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności
W dniu 14 czerwca 2024 r. podpisana została umowa na przebudowę czterech dróg :
Maćkówka „Potok”,
Siennów „Zagumnie”,
Łapajówka „na Podłęg”
Zarzecze-Pełnatycze „Stara droga”.
Umowa na kwotę 𝟖.𝟐𝟑𝟖.𝟑𝟓𝟖,𝟒𝟖 𝐳ł została podpisana z firmą MOLTER z Głogowa Małopolskiego, która wykona dokumentację projektową i roboty budowlane w ciągu 24 miesięcy.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 𝟕.𝟖𝟐𝟔.𝟒𝟒𝟎,𝟓𝟓 𝐳ł. Wkład własny Gminy Zarzecze wynosi 5% wartości całej inwestycji, czyli 𝟒𝟏𝟏.𝟗𝟏𝟕,𝟗𝟑 𝐳ł.
Zgodnie z przedstawionym harmonogramem robót w pierwszej kolejności wykonana zostanie droga w Łapajówce, następnie Stara Droga łącząca Zarzecze z Parcelacją Pełnatycką, kolejną będzie droga w Siennowie, a na końcu droga w Maćkówce.
W związku z koniecznością uzyskania wielu pozwoleń harmonogram może zostać zmieniony i również może zmienić się kolejność realizacji poszczególnych zadań.
Udostępnij: