Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa nr V  ,,Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 

Grantobiorca: Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze

Cel projektu: Poprawa i rozszerzenie zdolności urzędu do obsługi mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Budżet projektu:
Wartość projektu: 216.330,00 zł
Kwota dofinansowania z UE: 216.330,00 zł

Projekt obejmuje wyposażenie dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Zarzecze:

  1. Urząd Gminy Zarzecze, 37-205 Zarzecze, ul. Długa 7 – w ramach przyznanego grantu zakupi serwer sieciowy do istniejącej sieci komputerów stacjonarnych oraz trzy nowe notebooki z oprogramowaniem.
  2. Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, 37-205 Zarzecze, ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7 –  16 kompletów (stacja robocza z monitorem i oprogramowaniem) do pracowni informatycznej – klasa o specjalności technik informatyk oraz 9 kompletów zestawów komputerowych trafi do Biblioteki szkolnej. Szkoła jest dynamiczną jednostką, która przyjmuje coraz więcej uczniów do klas pierwszych. Rozwój technologii ICT wymusza na jednostce wprowadzenie nowego kierunku kształcącego właśnie w tym zakresie.

Ponadto w ramach projektu zostanie opracowana diagnoza cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Zarzecze.