Aktualności


Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Przeworskiego

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu 8 listopada 2019 r. Gmina Zarzecze była gospodarzem Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Przeworskiego, który odbył się w zabytkowym Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu.

W spotkaniu wzięli udział starosta powiatu przeworskiego – Bogusław Urban, wójtowie i burmistrzowie powiatu przeworskiego: wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury – burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga – Andrzej Żygadło, burmistrz Miasta Przeworsk – Leszek Kisiel, wójt Gminy Gać – Grażyna Pieniążek, wójt Gminy Tryńcza – Ryszard Jędruch, wójt Gminy Jawornik Polski – Stanisław Petynia, wójt Gminy Adamówka – Edward Jarmuziewicz, wójt Gminy Przeworsk – Daniel Krawiec oraz zastępca burmistrza Sieniawy – Janusz Świt. W konwencie uczestniczyli także Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Janusz Śliwa oraz delegacja pielęgniarek i położnych z Oddziału Położniczego – Ginekologicznego i Neonatologicznego w Szpitalu Powiatowym w Przeworsku.

Główne tematy poruszane w czasie obrad dotyczyły przede wszystkim trudnej sytuacji Oddziałów Ginekologiczno – Położniczego i Neonatologicznego w SP ZOZ w Przeworsku, planowanych inwestycji związanych z infrastrukturą drogową w powiecie oraz planowanych  od nowego roku podwyżek opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Uczestnicy spotkania wysłuchali propozycji zmian organizacyjno – finansowych personelu oddziałów położniczo – ginekologicznego i neonatologicznego , które miałyby na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki. Wójtowie i burmistrzowie przedstawili swoje zdania na ten temat i zaproponowali rozwiązania, które mogłyby w znaczący sposób poprawić sytuację ww. komórek organizacyjnych SP ZOZ w Przeworsku.

W kolejnej części obrad Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg przedstawił sytuację w zakresie realizacji poszczególnych inwestycji w infrastrukturze drogowej na terenie całego powiatu oraz planowane zadania do realizacji na 2020 rok. Uczestnicy Konwentu zgodnie podjęli decyzję, że należy opracować wspólną strategię władz powiatu i samorządów gminnych w celu prowadzenia inwestycji w infrastrukturze drogowej.

Kolejnym tematem poruszonym w czasie obrad była gospodarka odpadami komunalnymi i problem stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych. Nowa ustawa wprowadza wiele zmian w systemie gospodarowania odpadami, które obciążą samorządy a przede wszystkim mieszkańców. Zdaniem uczestników Konwentu należy podjąć wszelkie starania aby proponowane zmiany nie były na tyle radykalne i aby nowe rozwiązania wprowadzane były stopniowo.

Obradom Konwentu przewodniczył wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury, który podkreślił, że charakter spotkań odbywających się w ramach Konwentu Wójtów i Burmistrzów to najlepsza forma współpracy między samorządami gminnymi a Zarządem Powiatu Przeworskiego.

Udostępnij: