Aktualności


Data:
Kategoria: Aktualności

Stypendium Horyzonty przyznawane jest przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków. Stypendium skierowane jest do ósmoklasistów i przyznawane jest na 4-letni okres nauki w liceum.

Fundacja EFC działa od 2009 roku. Od dziesięciu lat prowadzony jest Program Stypendialny Horyzonty przyznając stypendia uczniom szkół ponadpodstawowych. Do tej pory programem objęto 735 uczniów. Obecnie wspiera edukację 231 stypendystów.

Poszukiwani są  ambitni, otwarci i empatyczni młodzi ludzie, którzy chcą zamieszkać w mieście oraz zdobywać w nim wiedzę i doświadczenia. Program to szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Oferuje wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chcą uczyć się, jednocześnie dbając o rozwój osobisty i zaangażowanie obywatelskie. Pomagamy nie tylko w nauce, ale także w stawaniu się lepszymi, dojrzałymi ludźmi. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy. Podopieczni Fundacji są traktowani poważnie i po partnersku. W trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Uczą się współpracować ze sobą, ale też wzmacniają swoje poczucie samodzielności. Wspólnie spędzają wakacje, biorą udział w warsztatach. Po ukończeniu stypendium wielu z nich zrzesza się w stowarzyszeniu Alumni EFC, w którym podtrzymują nawiązane przyjaźnie i razem realizują projekty społeczne.

Program pokrywa koszty związane między innymi z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem, komunikacją miejską czy opłatami szkolnymi. Nasze wsparcie to także finansowanie pasji stypendystów np. nauka rysunku czy nurkowania. Ale Horyzonty to również zobowiązanie ze strony uczestników programu do działania na rzecz innych. Możliwości są różne, od pomagania młodszym kolegom po realizację projektów społecznych.

Rekrutacja do programu trwa do 17 maja. Wnioski mogą składać uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a dochód w ich rodzinach nie przekracza 1000 złotych netto na osobę.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.efc.edu.pl, gdzie znajdują się wyczerpujące informacje na temat Programu Stypendialnego Horyzonty oraz pozostałych projektów rozwijanych przez Fundację EFC. W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorką na Podkarpaciu p. Marią Starzewską, tel. 881 775 252, mstarzewska@efc.edu.pl.

 

Udostępnij: