Zarzecze, dnia 9.06.2020 r.

ZP.271.19.2.2020

 ZAPYTANIE CENOWE

 

Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze zaprasza do składania ofert na:

 

„DOSTAWĘ KOSTKI BRUKOWEJ I OBRZEŻA BETONOWEGO”

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje dostawę kostki brukowej, obrzeży betonowych w następujących ilościach:

  • Kostka brukowa wzór „cegiełka” kolor szary, grubość 6 cm – ilość 30,00 m2
  • Obrzeże betonowe 8x30x100 kolor szary – ilość 34,00 mb

Miejsce dostawy: Stadion Ludowego Klubu Sportowego „Błękitni” w Maćkówce – działka nr 850/14, (gmina Zarzecze, powiat przeworski, województwo podkarpackie).

Zamawiający nie ponosi kosztów dostawy, Dostawca musi wkalkulować koszt dostawy w cenę.

Materiały muszą posiadać certyfikaty świadczące o dopuszczeniu danych wyrobów budowlanych do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie.

 

Informacje ogólne:

  1. Termin realizacji zamówienia: 30 czerwca 2020 r.
  2. Termin złożenia oferty: do 17 czerwca 2020 r.
  3. Pocztą elektroniczną na adres: inwestycje.zarzecze@post.pl – w temacie należy wpisać: DOSTAWA KOSTKI BRUKOWEJ I OBRZEŻA
  4. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury, przelew.
  5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Płocica, tel. 16 640 15 29,
  6. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania.

FORMULARZ OFERTOWY

 

PROTOKÓŁ ROZEZNANIA CENOWEGO