Aktualności


OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie Uchwały Nr VII/45/2007 Rady Gminy Zarzecze z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszańcami Gminy, informuję, że w dniach 19.12.2022 r. – 30.12.2022 r. na terenie całej gminy zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwał Rady Gminy Zarzecze w sprawie zmiany statutów:

  • sołectwa Zarzecze, wśród pełnoletnich mieszkańców tego sołectwa,
  • sołectwa Siennów, wśród pełnoletnich mieszkańców tego sołectwa,
  • sołectwa Żurawiczki, wśród pełnoletnich mieszkańców tego sołectwa,
  • sołectwa Maćkówka, wśród pełnoletnich mieszkańców tego sołectwa,
  • sołectwa Zalesie, wśród pełnoletnich mieszkańców tego sołectwa,
  • sołectwa Rożniatów, wśród pełnoletnich mieszkańców tego sołectwa,
  • sołectwa Kisielów, wśród pełnoletnich mieszkańców tego sołectwa,
  • sołectwa Łapajówka, wśród pełnoletnich mieszkańców tego sołectwa,
  • sołectwa Pełnatycze, wśród pełnoletnich mieszkańców tego sołectwa,
  • Osiedla Mieszkaniowego w Zarzeczu, wśród pełnoletnich mieszkańców tego osiedla.

Konsultacje obejmują obszar całej gminy i są skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw. Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektów uchwał.

Forma przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiet samodzielnie wypełnianych przez mieszkańców

Projekt zmian wraz z ankietą można pobrać:

 

Konsultacje społeczne projektu zmian statutów sołectw Gminy Zarzecze oraz projekt zmiany statutu Osiedla Mieszkaniowego w Zarzeczu mają charakter opiniodawczy i są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej gminy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zarzecze

Udostępnij: