Aktualności


70-CIO LECIE LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „ŻURAW” ŻURAWICZKI

Data:
Kategoria: Aktualności

W niedzielę 14 października Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej odbyła się uroczystość związana z 70-cio leciem utworzenia Ludowego Klubu Sportowego „ŻURAW” Żurawiczki. Uroczystość została rozpoczęta o godz. 15. uroczystą Mszą Świętą w klasztorze Ojców  Bernardynów p.w Matki Bożej Różąńcowej w Żurawiczkach odprawioną przez Ojca Gwardiana Eugeniusza Kaczora, który wygłosił homilię nawiązująca do wychowania młodzieży przez sport,że można łączyć różne dobre wartości. Na koniec życzył, aby „Żuraw” wrócił do dawnej świetności. Na Mszy Świętej zgromadziło się około 200 członków i sympatyków, aktualnych i byłych zawodników oraz zaproszonych gości. Po Mszy Świętej uczestnicy udali się do Remizy na dalszą część uroczystości. Świętowanie rozpoczęto odegraniem Hymnu Narodowego oraz uczczono chwilą ciszy zmarłych byłych zawodników oraz działaczy. Spotkanie prowadził były Prezes oraz długoletni trener zespołu w okresach jego świetności zarazem autor monografii 70-co lecia Klubu „Żuraw” Jan Bieniasz.W uroczystościach udział wzięli: posłowie Andrzej Matusiewicz, Mieczysław Kasprzak, senatora Mieczysława Golbę reprezentował jego pełnomocnik Marek Malinowski,(przekazał list gratulacyjny na ręce Prezesa Klubu), Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka, Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki, Przewodniczący Rady Gminy i zarazem Sekretarz Rady Powiatu Przeworskiego Mariusz Pieniążek, Sekretarz Urzędu Gminy Tadeusz Kiełbowicz, Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego  Tomasz Bury, Kierownik Przeworskiego KRUSU Anna Świderska- Ciupa, Dyrektor Zespołu Szkół w Żurawiczkach Teresa Pieniążek, Sołtys Żurawiczek zarazem Prezes OSP Andrzej Rut, Ojcowie Bernardyni z Żurawiczek z Gwardianem  Eugeniuszem Kaczorem,  Przewodniczący Rady Powiatowej LZS Jan Kapusta, Sołtys Maćkówki Piotr Szklarz, przedstawiciele Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jarosławiu: Jerzy Kowal oraz Józef Kowal, byli Radni Gminy Stanisław Lorenc, Marek Pieniążek, Marian Chrobak, Izydor Pieniążek, Michał Szular, Leszek Poradowski, aktualni Radni:Jan Lorenc, Mirosław Jarosz, Prezesi Klubów piłkarskich: „Orzeł” Przeworsk, Zarzecza, Rożniatowa, Urzejowic, Kańczugi, Grzęski, Maćkówki, Nowosielec oraz Wojciech Kiszka MAW- SPORT. pracownicy Urzędu Gminy Zarzecze, sponsorzy Klubu, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Żurawiczkach, które przygotowały oprawę kulinarną uroczystości. Serdeczne podziękowania. Chorąży Husarii Jan Hajduk wraz z grupą rekonstrukcyjną z Zarzecza, którzy dali piękny pokaz dawnych walk i obyczajów.

Po powitaniu przystąpiono do wbijania gwoździ w tablicę pamiątkową. Wbito 194 gwoździe przez zaproszonych gości, sponsorów, działaczy i zawodników. Odznaczenia otrzymali: Brązową Odznakę Zasłużony dla Okręgu Polskiego Związku Piłki Nożnej w Jarosławiu otrzymali: Bieniasz Paweł, Bieniasz Wojciech, Bieniasz Stanisław, Dziedzic Jarosław, Dziedzic Mateusz, Jamroży Zbigniew, Kuras Grzegorz, Lalowicz Artur, Malinowski Janusz, Mazur Mirosław, Michalik Bronisław, Mikuła Stanisław, Obłoza Dariusz, Olbrycht Jan, Piątek Krzysztof, Rut Jerzy,Wiecheć Rafał, Stęć Florian, Szabowski Krzysztof, Szczepański Zbigniew, Telega Adrian, Tytuła Jerzy, Wiecheć Rafał.

Srebrne Odznaki: Bieniasz Jan, Bieniasz Leszek, Brzezowski Józef, Dziad Stanisław, Dziad Stanisław, Kaniuch Łukasz, Lemiech Bogusław, Michalik Jan, , Rut Andrzej,  Pieniążek Stanisław, Stępak Stanisław, Wychodnik Waldemar.

Złote Odznaki otrzymali:

Gujda Stanisław, Jarosz Mirosław, Lisztoń Jan, Mucha Bogusław, Szular Michał.

Zarząd Klubu Żuraw uhonorował zaproszonych gości oraz sponsorów pamiątkowymi imiennymi statuetkami z okazji 70-cia Klubu. Otrzymali je: posłowie: Andrzej Matusiewicz, Mieczysław Kasprzak, Senator Mieczysław Golba, Wójt Gminy Wiesław Kubicki, Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka, Sekretarz Rady Powiatu i zarazem Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Pieniążek, Sekretarz Urzędu Gminy Tadeusz Kiełbowicz, Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec,Prezes Banku Spółdzielczego w Przeworsku Małgorzata Szpejankowska, Kierownik KRUS w Przeworsku Anna Świderska- Ciupa, Radny Sejmiku Tomasz Bury , Skarbnik Urzędu Gminy Barbara Podolak, była Skarbnik Helena Jamroży, były Zastępca Wójta Gminy  Telega Jan, Zięba Jacek, Firma „Bamal”, Krzan Tomasz, Górska Małgorzata, Kałamarz Roman, Guma Plastik Kubik Andrzej, Kudła Stanisław, Pelc Sławomir i Anna” Groszek”, MAW- Sport Kiszka Wojciech, Pieniążek Teresa, Pieniążek Izydor, Kiełbowicz Tadeusz, Lorenc Jan, Jarosz Mirosław, Pieniążek Marek,Mazur Paweł. Miazga Andrzej, Chrobak Marian , Elżbieta i Karol Benbenek, Stanowski Tadeusz,Jucha Julian. Płocica Mariusz.

Po wręczeniu wyróżnień w imieniu odznaczonych podziękował kol. Michał Szular, który stwierdził, że wyróżnienia powinny zmobilizować do jeszcze bardziej wytężonej  pracy dla rozwoju sportu. Następnie głos zabierali Posłowie Mieczysław Kasprzak, który złożył życzenia z okazji jubileuszu oraz wręczył okolicznościowy upominek (piłki). Poseł Andrzej Matusiewicz również złożył życzenia oraz przypomniał historię zaciętych pojedynków z Klubami Przemyśla. Podkreślił, że latach 80-tch był to jeden z bardziej prężnie działających Klubów Sportowych byłego Województwa Przemyskiego. Wręczył również Prezesowi okolicznościowy upominek i życzył powrotu do dawnej świetności oraz piłki. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wiesław Kubicki, który podkreślił dorobek Klubu od lat 80-tyh do chwili obecnej i życzył by mógłby oglądać zespół tak jak kiedyś w klasie międzywojewódzkiej. Starosta Przeworski w swoim wystąpieniu składając życzenia oraz okolicznościowy upominek podkreślił rolę sportu w wychowaniu młodzieży oraz krótki opis zaciętych pojedynków z drużyną Urzejowic,  w której występował. Przewodniczący Rady Gminy i Powiatu Mariusz Pieniążek gratulował jubileuszu i podkreślił, że jako młody chłopiec klasy  kibicował „Żurawiowi” i pamięta jego sukcesy. Chciałby aby drużyna powróciła awansowała do wyższej klasy rozgrywkowej bo potencjał i warunki ku temu są. W podziękowaniu za pracę w Klubie oraz opracowaniu monografii  wręczył Janowi Bieniaszowi okazały kosz kwiatów, Sekretarz Gminy Tadeusz Kiełbowicz uczestnik meczów składając życzenia opowiadał o meczach przybliżając sylwetkę obrońcy Stanisława Gujdy jako znakomitego obrońcę i dryblera. ( w dzień po uroczystościach kolega Stanisław zmarł Cześć jego pamięci).  Radny Sejmiku Podkarpackiego Podkarpackiego Tomasz Bury przekazał życzenia oraz piłki życząc dobrego grania. Takie same życzenia sukcesów oraz piłki przekazał szef MAW- SPORTU Wojciech Kiszka i piłki.

Z przykrością trzeba stwierdzić, że Władze piłkarskie zapomniały o odznaczeniach dla długoletnich działaczy: Stanisław Bieniasz-Prezes Klubu oraz 4 znanych działaczy na, których zostały złożone wnioski, a odznaczeń nie dowieziono pozostaje niesmak .Mamy nadzieję, że w trybie pilnym zostanie to naprawione. Na koniec uroczystości podziękowano Wójtowi Zarzecze Gminy Wiesławowi Kubickiemu oraz Mariuszowi Pieniążkowi za pomoc w przygotowaniu uroczystości oraz w wykonaniu monografii  wszystkim SPONSOROM uroczystości,Mirosławowi Jaroszowi, Janowi Lorencowi oraz Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich.

Część oficjalną zakończył  optymistyczny wiersz,który napisał Jan Bieniasz, a  ostatnie zwrotki brzmią: Ale nam ten Żuraw bardzo dziś się chwieje, skrzydła mu podcięto dlatego kuleje. Może przyjdą kiedyś jeszcze lepsze lata. Żuraw wyzdrowieje, będzie „EKSRAKLASA”

Po części oficjalnej opowieściom piłkarskich nie było końca, a koledzy z drużyny piłkarskiej i sympatycy stwierdzili, że takie spotkania integracyjne powinny być częściej nie tylko z okazji jubileuszu.

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ I DZIAŁAJMY DALEJ.

Udostępnij: