Aktualności


„Aktywny samorząd”: rozpoczął się nabór wniosków.

Data:
Kategoria: Aktualności

„Aktywny samorząd”: rozpoczął się nabór wniosków

Od 1 marca można składać wnioski w programie „Aktywny samorząd”, który skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami oraz do samorządów powiatowych.

Wnioski w programie można składać od 1 marca do 31 sierpnia br. Zgłoszenia należy kierować za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia na stronie: sow.pfron.org.pl. lub bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku

Program dzieli się na dwa moduły:

Moduł I, w ramach którego przewidziane są następujące formy wsparcia:

  • Obszar A – likwidacja bariery transportowej – obejmuje pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. W ten sposób wspierane są osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją narządu ruchu, jak również osoby głuche.
  • Obszar B to likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. Dzięki temu obszarowi można uzyskać m.in. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. Ponadto Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może pomóc w sfinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
  • Z kolei obszar C to likwidacja barier w poruszaniu się. W ramach tego obszaru można np. uzyskać dofinansowanie do zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka. Oprócz tego PFRON dofinansowuje również zakup nowoczesnych protez kończyn. Dzięki temu osoby po amputacjach mogą uzyskać znaczącą pomoc w zakupie wysokospecjalistycznych protez (co najmniej na III poziomie jakości).
  • Czwarty obszar dotyczy pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką. Wsparcie w ramach obszaru D jest kierowane do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • szkole policealnej,
  • kolegium,
  • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

 

Szczegóły dotyczące programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Przeworsku, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk, tel. 16 649 09 10 w.24

Zachęcamy osoby do składania wniosków.

Udostępnij: