Aktualności


Bieżące prace na terenie Gminy Zarzecze

Data:
Kategoria: Aktualności
W ostatnim czasie na terenie gminy prowadzone są prace mające na celu poprawę infrastruktury drogowej i szkolnej.
Pracownicy gminy realizują następujące zadania inwestycyjne:
✅ budowa drogi o nawierzchni betonowej w Żurawiczkach
✅ budowa drogi o nawierzchni betonowej w Siennowie
✅ budowa drogi wzdłuż lasu o nawierzchni kamienistej, (połączenie z gminą Przeworsk)
✅ wykonanie parkingu przy remizie OSP Łapajówka
✅ budowa placu manewrowego, parkingu oraz poprawa terenów zewnętrznych przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie,
✅ remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie,
✅ generalna wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie.
Ponadto w okresie czerwiec, lipiec na terenie gminy trwają prace związane z koszeniem poboczy oraz bieżące prace porządkowe.
Udostępnij: