Aktualności


BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

Data:
Kategoria: Aktualności

Uprzejmie informujemy, że Voice Net S.A. przystępuje do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 1.1 działanie ma na celu zaprojektowanie, wybudowanie oraz świadczenie usług szerokopasmowych (telewizja, szybki internet, telefon) na terenach wykluczonych pod względem dostępności do usług szerokopasmowych.

Punkty adresowe wyznaczone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej

Mapa

Udostępnij: