Aktualności


CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Data:
Kategoria: Aktualności

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), to jedno z następstw nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Celem stworzenia centralnej bazy będzie poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat programów finansowania wymiany pieców.

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB). Cała baza zbierania danych ma być rozwijana etapami do 2023 r. Kierownictwo Głównego Urzędu Nadzoru Budownictwa (GUNB) podało, że narzędzie do zbierania danych startuje 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu będzie zobowiązany złożyć deklarację                              o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Sposób składania:

  • w formie elektronicznej czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji poprzez stronę: zone.gunb.gov.pl
  • w wersji papierowej – wypełnioną deklarację złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Zarzeczu,                     Długa 7 (pokój nr 6)
  • w wersji papierowej – wypełnioną deklarację można wysłać listem na adres: Urząd Gminy                             w Zarzeczu , ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze
  • w wersji papierowej – wypełnioną deklarację można złożyć u właściwego sołtysa

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji,     natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od uruchomienia nowego   źródła ciepła.

Dane będą stopniowo i na bieżąco uzupełnianie. Informacje będzie mógł uzupełnić np. kominiarz w czasie kontroli w naszych domach, jednak głównym źródłem danych będzie społeczeństwo, a dokładniej właściciele nieruchomości.

Więcej informacji na stronie GUNB:

https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

https://zone.gunb.gov.pl/

Wzór deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw do pobrania:  https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Druk deklaracji można pobrać również u właściwego sołtysa

 

Udostępnij: