Aktualności


Czyste powietrze

Data:
Kategoria: Aktualności

Program priorytetowy Czyste Powietrze został przygotowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza. „Czyste Powietrze” to program, którego głównym celem jest ograniczenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń które wprowadzają do atmosfery domy jednorodzinne.

Zadania realizowane za pomocą środków z programu ukierunkowane są na poprawę efektywności zarządzania energią. Główne przedsięwzięcia jakie mogą być  realizowane za pomocą dofinansowania to wymiana starych źródeł ciepła (piece, kotły na paliwo stałe, piece kaflowe) oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Działania te będą miały wpływ nie tylko na poprawę jakości powietrza, ale również zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego m.in. na: wymianę starego kotła grzewczego (warunek konieczny), docieplenie domu, wymianę okien i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii (w formie preferencyjnej pożyczki) aż do 90% kosztów kwalifikowanych. Wysokość dofinansowania jest zależna od dochodu na członka rodziny.

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.

Minimalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 7 tys. zł.

Strona, na której jest możliwość złożenia wniosku: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu

Informacje o programie oraz pomoc w przygotowaniu wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pokoju nr. 6 lub kontaktując się bezpośrednio z Panem Michałem Słysz pod numerem telefonu 693-526-302.

Organ prowadzący również udziela wszelkich informacji na temat programu.

Organ prowadzący:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

Biuro WFOŚIGW w Rzeszowie 
35-025 Rzeszów,
ul. Zygmuntowska 9
tel. 17 852-23-44, 17 853-63-61, 608 814 783
fax 17 853-63-81
e-mail: biuro@wfosigw.rzeszow.pl

 

Udostępnij: