Aktualności


DODATEK ELEKTRYCZNY – INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Data:
Kategoria: Aktualności

Od 1 grudnia 2022 r do 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego

UWAGA! Gospodarstwa domowe z instalacją fotowoltaiczną  nie otrzymają dodatku elektrycznego. 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach  służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej  (Dz.U. z 2022r., poz. 2127) informujemy mieszkańców gminy Zarzecze, których główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną (pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny) i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022, albo po tym dniu- w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych  po raz pierwszy o możliwości założenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.

W  ustawie zamieszczono zapis, zgodnie z którym „W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny  przysługuje dla wszystkich wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.            W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku  elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających  ten sam adres miejsca zamieszkania, to  dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.”

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000zł, gdy zużycie energii elektrycznej za 2021 rok jest standardowe i wynosi do  5 MWh!

W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500zł ! (wymagane dołączenia rozliczenia rocznego z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.)

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023r.

Ważne!

1) Dodatek elektryczny nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby  którego zostało zakupione paliwo stałe , po cenie cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022r.  o szczególnych rozwiązaniach służących  ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku          z sytuacją na rynku tych paliw.

2) Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem wypłatę dodatku węglowego,

3)  Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem  o wypłatę dodatku  dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła ciepła, dot. pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG i olej opałowy.

Wniosek dotyczący wypłaty dodatku elektrycznego można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Zarzecze pok. nr. 6 lub elektronicznie przez platformę epuap w terminie do 1 lutego 2023r. 

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym.

 

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego ⤵

[KLIKNIJ TUTAJ]

 

Udostępnij: