Aktualności


Dodatek węglowy – Informacja dla mieszkańców

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu 11 sierpnia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

W związku z z powyższym informujemy, iż na dzień 16 sierpnia 2022 r. nie zostało opublikowane rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którym zawarty zostanie wzór wniosku o dodatek węglowy. W momencie opublikowania rozporządzenia ws. dodatku węglowego, gmina rozpocznie przyjmowanie wniosków.

Wniosek dotyczący wypłaty dodatku węglowego będzie można złożyć  osobiście w Urzędzie Gminy Zarzecze pok. nr. 6 lub elektronicznie przez platformę epuap w terminie do 30 listopada 2022r.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:

  1. Dane wnioskodawcy (PESEL lub numer dokumentu stwierdzającego tożsamość)
  2. Nr rachunku bankowego, na który ma być przelany dodatek
  3. Dane wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (PESEL lub numer dokumentu stwierdzającego tożsamość)
  4. Wpis budynku mieszkalnego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (wydruk złożonej deklaracji w CEEB).

O szczegółach związanych z możliwością składania wniosków o dodatek węglowy będziemy Państwa informować niezwłocznie za pośrednictwem strony internetowej oraz portalu społecznościowego Facebook.

 

Udostępnij: