Aktualności


DOFINANSOWANIE WYMIANY DACHÓW Z AZBESTU – TERMIN DO 12 STYCZNIA.

Data:
Kategoria: Bez kategorii

O wsparcie na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest można się ubiegać jeszcze do 12 stycznia 2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną.

Wsparcie z Krajowego Programu Odbudowy (KPO) przeznaczone jest dla:

  • osób fizycznych podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników
  • osób będących beneficjentami płatności bezpośrednich

 

Starający się o tę pomoc powinni mieć również:

  • nadany numer w ewidencji producentów rolnych
  • być właścicielami lub współwłaścicielami budynku, na którym planowana jest wymiana pokrycia dachowego.

 

O pomoc nie mogą się ponownie ubiegać ci, którym przyznano ją w ramach naboru prowadzonego od 17 października do 15 listopada 2022 r.

 

Wnioski przyjmowane są od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR – otwórz. Na tym etapie można się też ubiegać o przyznanie 50-procentowej zaliczki.

Więcej informacji o trwającym naborze – otwórz

 

foto. ze strony: https://www.gov.pl

Udostępnij: