Zarzecze, dnia 06.05.2020 r.

ZP.271.15.2020

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Zamawiający: Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze zaprasza do składania ofert na:

 

„Dostawę kostki brukowej i galanterii betonowej”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje dostawę kostki brukowej, obrzeży betonowych oraz krawężników drogowych w celu przebudowy dróg gminnych i budowy chodników na terenie Gminy Zarzecze w następujących ilościach:

 • Kostka brukowa wzór „nostalit” kolor szary, grubość 8 cm – ilość 200,00 m2
 • Kostka brukowa wzór „nostalit” kolor czerwony, grubość 8 cm – ilość 50,00 m2
 • Kostka brukowa wzór „cegiełka” kolor szary, grubość 6 cm – ilość 400,00 m2
 • Obrzeże betonowe 8x25x100 kolor szary – ilość 350,00 mb
 • Krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 kolor szary – ilość 200,00 mb

 

Materiały muszą być dostarczone na miejsce ustalone przez Zamawiającego.

Materiały muszą posiadać certyfikaty świadczące o dopuszczeniu danych wyrobów budowlanych do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie.

 1. Informacje ogólne:
 2. Termin realizacji zamówienia: 30 maja 2020 r.
 3. Termin złożenia oferty: do 14 maja 2020 r.
 4. Pocztą elektroniczną na adres: inwestycje.zarzecze@post.pl – w temacie należy wpisać: DOSTAWA KOSTKI BRUKOWEJ
 5. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury, przelew.
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29, 695 553 332
 7. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania.

III. Załączniki do zapytania cenowego:

FORMULARZ OFERTOWY

PROTOKÓŁ ROZEZNANIA CENOWEGO