Aktualności


EKONOMIA SPOŁECZNA W PROCESIE REWITALIZACJI

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu 16 listopada.2018r. w Rezydencji pod Platanem w Zarzeczu odbyło się spotkanie przedstawicieli powiatu przeworskiego nt. Ekonomii społecznej w procesie rewitalizacji. Prowadzący przedstawili możliwości wsparcia jakie są oferowane w zakresie rozwoju ekonomii społecznej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający na danym terenie. Na terenie gminy Zarzecze podmiotem ekonomii społecznej jest Spółdzielnia Socjalna – Rezydencji pod Platanem.

Przedsiębiorstwa społeczne wyrastają ze społeczności lokalnej. Ich istnienie i funkcjonowanie wynika z lokalnych potrzeb i jest przez nie warunkowana. Prowadzona przez nie działalność zmienia się wraz ze zmianą potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, a równocześnie wzmacnia i dynamizuje te zmiany, zmniejszając niekorzystne i stymulując korzystne zjawiska społeczne. Przedsiębiorstwa te oddziałują wszechstronnie na otoczenie, nie tylko tworząc miejsca pracy, ale też stymulując jego rozwój. Są doskonałym partnerem w procesie rewitalizacji. Warto więc zadbać o ich włączenie w program rewitalizacji.

Inspiracji do wykorzystania instrumentów ekonomii społecznej w procesie rewitalizacji można z powodzeniem poszukiwać w całej Europie i Polsce.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

 

Udostępnij: