Aktualności


„EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY”

Data:
Kategoria: Aktualności

27 czerwca 2023 roku w ramach programu „Ekopracownie – zielone serce szkoły” nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a Gminą Zarzecze. Sygnatariuszami z ramienia Gminy byli: Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury oraz Skarbnik Gminy pani Zofia Wilk.

Nowoczesna Ekopracownia zostanie utworzona w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

Projekt budowy nowoczesnej EKOPRACOWNI ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i nisko emisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

EKOPRACOWNIA będzie realizowana w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 67500,00 zł.

                             

Udostępnij: