Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy Zarzecze jest dostępna na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres platformy: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Adres skrytki: /3455mfoomc/skrytka

W celu złożenia pisma (wniosku) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest uprzednie założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie konta przebiega obecnie w dwóch etapach (założenie konta i „założenie organizacji”), ponieważ zgodnie z wymaganiami ePUAP konieczne jest powiązanie konta z „organizacją”. UWAGA! Przez termin „organizacja” w tym przypadku rozumie się instytucję lub osobę fizyczną.

Po założeniu konta dokumenty elektroniczne należy przygotować za pomocą formularza udostępnionego na platformie ePUAP i podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem.
Możliwe jest dodawanie załączników w formatach plików: DOC, ODT, RTF, PDF, XLS, SXC, TXT, JPG, TIF, GIF, ZIP, TAR.
Wielkość  pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.