Aktualności


FERIE ZIMOWE Z GMINĄ ZARZECZE – DOKUMENTY DO POBRANIA

Data:
Kategoria: Aktualności
W przyszłym tygodniu rozpoczynamy Ferie z Gminą Zarzecze 2023.
Prosimy o pobranie oraz zapoznanie się z dokumentami niezbędnymi do udziału dzieci w tegorocznych feriach zimowych z Gminą Zarzecze.
Wydrukowane oraz podpisane zgody należy dostarczyć opiekunom w poszczególnych dniach wyjazdów oraz zajęć.
𝐃𝐎𝐊𝐔𝐌𝐄𝐍𝐓𝐘 𝐃𝐎 𝐏𝐎𝐁𝐑𝐀𝐍𝐈𝐀 ⤵
🔵 𝟏𝟔.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑𝐫 𝐖𝐚𝐫𝐬𝐳𝐭𝐚𝐭𝐲 𝐑𝐨𝐛𝐢𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐌𝐲𝐝𝐞ł𝐞𝐤
📄 𝙕𝙂𝙊𝘿𝘼 𝘿𝙊 𝙋𝙊𝘽𝙍𝘼𝙉𝙄𝘼⤵
🟠 𝟏𝟕.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑𝐫 𝐖𝐲𝐣𝐚𝐳𝐝 𝐧𝐚 𝐒𝐚𝐥𝐞̨ 𝐙𝐚𝐛𝐚𝐰 𝐅𝐚𝐧𝐭𝐚𝐳𝐣𝐚 + 𝐊𝐢𝐧𝐨 𝐰 𝐑𝐳𝐞𝐬𝐳𝐨𝐰𝐢𝐞
📄 𝙕𝙂𝙊𝘿𝘼 𝘿𝙊 𝙋𝙊𝘽𝙍𝘼𝙉𝙄𝘼⤵
🔵 𝟏𝟕.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑𝐫 𝟏𝟕.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑𝐫 𝐖𝐲𝐣𝐚𝐳𝐝 𝐝𝐨 𝐅𝐥𝐲 𝐏𝐚𝐫𝐤𝐮 + 𝐊𝐢𝐧𝐨 𝐰 𝐑𝐳𝐞𝐬𝐳𝐨𝐰𝐢𝐞
📄 𝙕𝙂𝙊𝘿𝘼 𝘿𝙊 𝙋𝙊𝘽𝙍𝘼𝙉𝙄𝘼⤵
🟠 𝟏𝟖.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑𝐫 𝐖𝐚𝐫𝐬𝐳𝐭𝐚𝐭𝐲 𝐅𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐳𝐧𝐞
📄 𝙕𝙂𝙊𝘿𝘼 𝘿𝙊 𝙋𝙊𝘽𝙍𝘼𝙉𝙄𝘼⤵
🔵 𝟏𝟖.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑𝐫 𝐓𝐮𝐫𝐧𝐢𝐞𝐣 𝐓𝐞𝐧𝐢𝐬𝐚 𝐒𝐭𝐨ł𝐨𝐰𝐞𝐠𝐨
📄 𝙕𝙂𝙊𝘿𝘼 𝘿𝙊 𝙋𝙊𝘽𝙍𝘼𝙉𝙄𝘼⤵
🟠 𝟏𝟗.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑𝐫 𝐙𝐚𝐛𝐚𝐰𝐚 𝐊𝐚𝐫𝐧𝐚𝐰𝐚ł𝐨𝐰𝐚
📄 𝙕𝙂𝙊𝘿𝘼 𝘿𝙊 𝙋𝙊𝘽𝙍𝘼𝙉𝙄𝘼⤵
🔵 𝟏𝟗.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑𝐫 𝐓𝐮𝐫𝐧𝐢𝐞𝐣 𝐏𝐢ł𝐤𝐢 𝐍𝐨𝐳̇𝐧𝐞𝐣 – 𝐑𝐨𝐜𝐳𝐧𝐢𝐤 𝟐𝟎𝟎𝟗 𝐢 𝐌ł𝐨𝐝𝐬𝐢
📄 𝙕𝙂𝙊𝘿𝘼 𝘿𝙊 𝙋𝙊𝘽𝙍𝘼𝙉𝙄𝘼⤵
🟠 𝟐𝟎.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑𝐫 𝐙𝐚𝐣𝐞̨𝐜𝐢𝐚 𝐊𝐫𝐞𝐚𝐭𝐲𝐰𝐧𝐨-𝐏𝐥𝐚𝐬𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞 (𝐌𝐚𝐥𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐊𝐨𝐬𝐳𝐮𝐥𝐞𝐤)
📄 𝙕𝙂𝙊𝘿𝘼 𝘿𝙊 𝙋𝙊𝘽𝙍𝘼𝙉𝙄𝘼⤵
🔵 𝟐𝟑.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑𝐫 𝐓𝐮𝐫𝐧𝐢𝐞𝐣 𝐏𝐢ł𝐤𝐢 𝐍𝐨𝐳̇𝐧𝐞𝐣 (𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐌ł𝐨𝐝𝐬𝐳𝐲/𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐬𝐳𝐲)
📄 𝙕𝙂𝙊𝘿𝘼 𝘿𝙊 𝙋𝙊𝘽𝙍𝘼𝙉𝙄𝘼⤵
🟠 𝟐𝟑.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑𝐫 𝐙𝐚𝐣𝐞̨𝐜𝐢𝐚 𝐌𝐮𝐳𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞
📄 𝙕𝙂𝙊𝘿𝘼 𝘿𝙊 𝙋𝙊𝘽𝙍𝘼𝙉𝙄𝘼⤵
🔵 𝟐𝟒.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑𝐫 𝐖𝐲𝐣𝐚𝐳𝐝 𝐧𝐚 𝐒𝐭𝐨𝐤 𝐍𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚𝐫𝐬𝐤𝐢 – 𝐖𝐚𝐧́𝐤𝐨𝐰𝐚 𝐒𝐤𝐢
📄 𝙕𝙂𝙊𝘿𝘼 𝘿𝙊 𝙋𝙊𝘽𝙍𝘼𝙉𝙄𝘼⤵
🟠 𝟐𝟓.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑𝐫 𝐖𝐲𝐣𝐚𝐳𝐝 𝐧𝐚 Ł𝐲𝐳̇𝐰𝐲 𝐨𝐫𝐚𝐳 𝐊𝐫𝐞̨𝐠𝐥𝐞 𝐰 𝐇𝐚𝐝𝐥𝐚𝐜𝐡 𝐒𝐳𝐤𝐥𝐚𝐫𝐬𝐤𝐢𝐜𝐡
📄 𝙕𝙂𝙊𝘿𝘼 𝘿𝙊 𝙋𝙊𝘽𝙍𝘼𝙉𝙄𝘼⤵
🔵 𝟐𝟔.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑𝐫 𝐓𝐮𝐫𝐧𝐢𝐞𝐣 𝐆𝐫𝐲 𝐰 𝐅𝐢𝐟𝐞
📄 𝙕𝙂𝙊𝘿𝘼 𝘿𝙊 𝙋𝙊𝘽𝙍𝘼𝙉𝙄𝘼⤵
🟠 𝟐𝟔.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑𝐫 𝐓𝐮𝐫𝐧𝐢𝐞𝐣 𝐏𝐢ł𝐤𝐢 𝐍𝐨𝐳̇𝐧𝐞𝐣 – 𝐑𝐨𝐜𝐳𝐧𝐢𝐤 𝟐𝟎𝟏𝟓 𝐢 𝐌ł𝐨𝐝𝐬𝐢
📄 𝙕𝙂𝙊𝘿𝘼 𝘿𝙊 𝙋𝙊𝘽𝙍𝘼𝙉𝙄𝘼⤵
🔵 𝟐𝟕.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑𝐫 𝐊𝐮𝐥𝐢𝐠 𝐨𝐫𝐚𝐳 𝐎𝐠𝐧𝐢𝐬𝐤𝐨 𝐰 𝐑𝐚𝐝𝐚𝐰𝐢𝐞
📄 𝙕𝙂𝙊𝘿𝘼 𝘿𝙊 𝙋𝙊𝘽𝙍𝘼𝙉𝙄𝘼⤵
Udostępnij: