Aktualności


Fundusz Solidarnościowy Opieka Wytchnieniowa- edycja 2022

Data:
Kategoria: Aktualności

W roku 2022 Gmina Zarzecze realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022. Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania w/w programu wynosi: 103.142,00 zł.

 

Udostępnij: