GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY CZYNNY JEST W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY ZARZECZE,
UL. DŁUGA 7, POKÓJ NR 16 (WEJŚCIE OD STRONY UL. DŁUGIEJ)

 

Więcej informacji na stronie GUNB:

https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

https://zone.gunb.gov.pl/

Wzór deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw do pobrania:

Deklaracja A – pobierz
Deklaracja B – pobierz

 

Uprzejmie przypominamy, że od 1 czerwca 2018 r. na terenie województwa obowiązuję uchwała nr LII/869/2018 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie instalacji w których następuje spalanie paliw, zwaną potocznie „uchwałą antysmogową”, której celem jest ograniczenie tzw. niskiej emisji z sektora komunalno-bytowego, będącego główną przyczyną przekroczenia norm jakości powietrza w naszym województwie.

Mając na uwadze powyższe zamieszczamy poniżej materiały edukacyjne, informujące mieszkańców o  obowiązkach wynikających z uchwały antysmogowej dla województwa podkarpackiego.

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/samorzad-wojewodztwa/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza