Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiły do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. To program skierowany do regionów, których budżety zostały uszczuplone przez pandemię.

Gmina Zarzecze w ramach wskazanego programu otrzymała środki na realizację poniżej wskazanych inwestycji:

Przebudowa czterech przepompowni ścieków w miejscowościach Zalesie i Żurawiczki” w formule „zaprojektuj i zbuduj”

Całkowita wartość inwestycji: 535.050,00 zł
Dofinansowanie: 400.000,00 zł

W ramach inwestycji przebudowane zostało cztery przepompownie ścieków w miejscowościach Zalesie i Żurawiczki w formule „zaprojektuj-wybuduj”. Zadanie zrealizowano na terenie Gminy Zarzecze, na działkach o numerach ewidencyjnych: 150/4 i 545/1 w obrębie Zalesie oraz 173/2 i 971 w obrębie Żurawiczki. Dzięki realizacji zadania zmniejszyły się koszty obsługi sieci kanalizacyjnej oraz nastąpiła poprawa środowiska naturalnego.

 

Budowa zewnętrznej doziemnej instalacji gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej oraz kotłowni na paliwo gazowe w budynku Zespołu Szkół w Zarzeczu na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Zespołu Szkół w Zarzeczu

Całkowita wartość inwestycji:  510.960,08 zł
Dofinansowanie: 408.768,06 zł

W ramach inwestycji wybudowano zewnętrzna doziemną instalacją gazowa, wewnętrzną instalację gazową oraz nowoczesną kotłownię na paliwo gazowe o mocy 654 kV w budynku Zespołu Szkół w Zarzeczu na potrzeby Szkoły Podstawowej w im. Św. Jana Pawła II w Zarzeczu oraz Gminego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zmiana sposobu ogrzewania budynków pozytywnie wpływa na środowisko lokalne, gdyż zmniejszyło się zanieczyszczenie środowiska, szczególnie na Osiedlu Mieszkaniowym w Zarzeczu, na terenie którego mieszka ok. 180 rodzin.

 

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zarzeczu – roboty dodatkowe

Całkowita wartość inwestycji: 123.000,00 zł

Dofinansowanie: 123.000,00 zł

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zarzeczu” pojawiła się konieczność wymiany trzech zestawów filtracyjnych FIC 1600, składających się z filtra DN 1600 z płaszczem o wysokości H=1600 z powłoką EPX1000 oraz drenażu rurowego ze stali nierdzewnej.