Aktualności


Gminne Spotkanie Opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich

Data:
Kategoria: Aktualności

            W dniu 19 stycznia br. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielowie odbyło się Gminne Spotkanie Opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy. Spotkanie poprowadziła Przewodnicząca KGW w Kisielowie Beata Stecura, która na wstepie powitała zaproszonych gości wśród których znaleźli  się przedstawiciele władz samorządowych gminy Zarzecze na czele z Wójtem Gminy Tomaszem Burym, a także przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Zarzecze wraz z Przewodniczącą Gminnej i Powiatowej Rady KGW – Zofią Kalamarz. Błogosławieństwa opłatków dokonał Ksiądz Prałat Zenon Ruchlewicz. Zaproszeni goście w swoich przemówieniach podkreślali wartość tego spotkania, składali życzenia świąteczne oraz dziękowali członkiniom KGW z naszej gminy za współpracę.

 

Udostępnij: