Aktualności


I SESJA IX KADENCJI RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.609 t.j.) oraz zgodnie z Postanowieniem  Nr 490/2024 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 22 kwietnia 2024r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin w wyborach do rad gmin oraz wójtów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. z obszaru właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Przemyślu zwołuje się

I Sesję IX kadencji Rady Gminy Zarzecze, która odbędzie się 7 maja 2024r. (tj. wtorek) o godzinie 1100 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

Porządek obrad sesji:

  • Otwarcie sesji,
  • Wręczenie zaświadczeń o wyborze,
  • Złożenie ślubowania przez radnych,
  • Złożenie ślubowania przez wójta,
  • Stwierdzenie prawomocności obrad,
  • Wybór przewodniczącego rady,
  • Zamknięcie sesji.

 

Udostępnij: