Aktualności


I SESJA RADY GMINY ZARZECZE VI KADENCJI

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu 23 listopada 2018 r. odbyła się I sesja Rady Gminy Zarzecze VI kadencji. Otwarcia sesji, jak również wręczenia zaświadczeń o wyborze na radnych dokonała  Przewodnicząca Gminnej  Komisji Wyborczej Anna Cielec.

W obradach wzięło udział 15 radnych , którzy w tym dniu złożyli ślubowanie. Ślubowanie złożył również nowy Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury, który zastąpił Wiesława Kubickiego– sprawującego funkcję  włodarza Gminy Zarzecze nieprzerwanie przez okres 36 lat.

Po złożeniu ślubowania Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury w swoim wystąpieniu zapewniał, iż zrobi wszystko, aby nie zawieść mieszkańców gminy, a powierzone mu obowiązki będzie wykonywał sumiennie. Ponadto złożył gratulacje nowo wybranym Radnym. Podkreślił, że w swojej działalności, jako wójt będzie kładł nacisk na kontynuację działań już rozpoczętych oraz realizację tez programu wyborczego.  Nowy Wójt zapewniał również, że najważniejszym celem w nadchodzącej kadencji będzie rozwój infrastruktury komunalnej oraz poprawa jej estetyki, wprowadzenie innowacyjności w działaniach samorządu, zbliżenie urzędu gminy do mieszkańców oraz wspieranie przedsiębiorczości. Podczas swojego wystąpienia w sposób szczególny podziękował byłemu Wójtowi Wiesławowi Kubickiemu za to, że stojąc na czele naszej gminy wzorowo zabiegał o jej rozwój oraz poprawę warunków życia jej mieszkańców.

Podczas sesji dokonano również wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zarzecze. Funkcję tą pełnić będzie Małgorzata Byrwa. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Zarzecze został Daniel Kopkowicz.

Nowa Rada Gminy Zarzecze podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowego wójta. Komisje natomiast zostaną wybrane podczas kolejnej sesji, już w grudniu.

Udostępnij: