Aktualności


III SESJA IX KADENCJI RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 t.j.) oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055) zwołuje się na dzień 29 maja 2024 r. (tj. środa) na godz.1500 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

III NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

  1. Otwarcie
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji
  5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych
  6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizacje zadania pn. „Ulepszenie nawierzchni drogi powiatowej nr P1619 R od skrzyżowania PKN Orlen do mostu na rzece Mleczka”
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024
  9. Dyskusja, wolne wnioski
  10. Zamknięcie obrad Sesji.

Udostępnij: