Aktualności


INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

Data:
Kategoria: Aktualności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń obowiązującego od dnia 21 kwietnia 2023 r. oraz aktualną sytuację epizootyczną związaną z występowaniem ognisk afrykańskiego pomoru świń w Polsce – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przekazuje w załączeniu ulotki informacyjne w zakresie:

apel do hodowców trzody chlewnej POBIERZ TUTAJ

zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną POBIERZ TUTAJ

czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, pojazdów i obuwia POBIERZ TUTAJ

 

Powyższe informacje w szerszej formie znajdują się na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przeworsku pod adresem: www.piwprzeworsk.ires.pl

Udostępnij: