Aktualności


INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Mając na uwadze wejście w życie Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/5694 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń obowiązującego od dnia 21 kwietnia 2023r. oraz aktualną sytuację epizootyczną związaną z występowaniem ognisk afrykańskiego pomoru świń w Polsce – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przekazuje w załączeniu ulotki informacyjne w zakresie:

– zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną POBIERZ TUTAJ

– zasad przemieszczania świń POBIERZ TUTAJ

Powyższe informacje w szerszej formie znajdują się na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w przeworsku pod adresem: http://www.piwprzeworsk.ires.pl/

Udostępnij: