Aktualności


Informacja o bieżącej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego

Data:
Kategoria: Aktualności

Informacja o bieżącej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014 – 2020

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” istnieje od 2008 roku. Powstało z inicjatywy społeczności lokalnej i łączy podmioty z trzech sektorów życia społeczno-gospodarczego we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju lokalnego. Obszarem działania LGD „Dorzecze Mleczki” są cztery gminy województwa podkarpackiego na terenie powiatu przeworskiego: Gmina Gać, Gmina Miejska Przeworsk, Gmina Przeworsk i Gmina Zarzecze. Stowarzyszenie realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER.

Wysokość środków na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR wynosi 5 400 000 PLN. Przedsięwzięcia zaplanowane w budżecie to: poprawa infrastruktury drogowej (1 000 000 PLN), budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej (1 400 000 PLN), zachowanie dziedzictwa lokalnego (200 000 PLN), szkolenia z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego (100 000 PLN), wsparcie podejmowania działalności gospodarczej (1 300 000 PLN) i rozwój działalności gospodarczej (1 400 000 PLN). Aktualnie środki w ramach budżetu zostały wykorzystane w wysokości 4 300 000 PLN, co stanowi 80% całego budżetu.

Gmina Zarzecze otrzymała wsparcie w ramach LSR na realizacje operacji z zakresu infrastruktury drogowej i rekreacyjnej. Na przebudowę gminnej drogi w Zalesiu dofinansowanie wyniosło 36 294 PLN, na przebudowę drogi przy szkole i stadionie w Pełnatyczach – 38 318 PLN, przebudowę drogi w Siennowie – 44 434 PLN. Ponadto została dofinansowana budowa osiedlowego placu zabaw w Zarzeczu – 31 995 PLN, budowa miejsc widowiskowych na potrzeby organizacji imprez rekreacyjnych w Rożniatowie – 26 375 PLN oraz budowa placu zabaw w Łapajówce – 15 126 PLN.

Na obszarze LGD Dorzecze Mleczki w ramach LSR dofinansowano tworzenie nowych miejsc pracy w wysokości 1 960 000 PLN. W zakresie podejmowania działalności gospodarczej zostało utworzonych 16 miejsc pracy, a w zakresie rozwoju działalności gospodarczej powstało 6 miejsc pracy. Realizacja LSR zakończy się w 2022 roku.

 

Andrzej Stebnicki

 

 

Udostępnij: