Aktualności


INFORMACJA O CIĄGŁEJ MOŻLIWOŚCI NABYCIA WĘGLA PO CENIE PREFERENCYJNEJ

Data:
Kategoria: Aktualności

Przypominamy mieszkańcom Gminy Zarzecze, którzy są zainteresowani nabyciem węgla po cenie preferencyjnej o ciągłej możliwości złożenia wniosku do 30 czerwca 2023 r.  Sprzedaż końcowa będzie prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023r.  Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego.

 

Wnioski można składać:

  •  Osobiście w Urzędzie Gminy Zarzecze pokój nr 6, w godzinach pracy urzędu,
  •  Pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze,
  •  przesłać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

 

Udostępnij: