Aktualności


Informacja o przywróceniu udzielania świadczeń zdrowotnych w Ośrodku Zdrowia w Żurawiczkach.

Data:
Kategoria: Aktualności

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku informuje o przywróceniu od dnia 29.06.2020r. udzielania świadczeń w gabinecie lekarza POZ w Żurawiczkach zgodnie z zgłoszonym harmonogramem szczegółowym.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego dla pacjentów oraz personelu medycznego utrzymuje się teleporadę jako podstawową formę udzielanych świadczeń zdrowotnych. Pacjenci będą mieli również możliwość skorzystania ze świadczeń bezpośrednio w Ośrodku Zdrowia w Żurawiczkach.
Przebieg sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 jest monitorowany i dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od aktualnego stanu i potrzeb w omawianym zakresie .

Udostępnij: